Back Therapy Center by Dr. Wolff 

De spieren die dicht rond de wervelkolom liggen hebben als taak de wervelkolom te stabiliseren. Als deze spieren verzwakt en inactief zijn leidt dit vaak tot rugpijn, dit omdat ze de de wervels die belast worden niet meer kunnen stabiliseren. De aansturing van deze spieren door hersenen en zenuwstelsel is bij acute en chronische pijn verstoord. De afname van activiteit van deze diepliggende spieren leidt tot toename van de klachten.

Door minimale bewegingen en daaropvolgende houdingsoefeningen, vindt er een doelgerichte training plaats van de spieren die hoofdzakelijk verantwoordelijk zijn voor de stabilisatie van de wervelkolom. Heel vaak merken patiënten al na enkele trainingsonderdelen een vermindering van hun klachten. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de segmentale stabiliseringstherapieën  veel duurzamer effect heeft dan de traditionele therapie.

Het sensorsysteem geeft het doorslaggevende resultaat. Alleen in de zogenaamde neutrale zone worden de stabiliserende spieren optimaal aangesproken en getraind. Deze zone wordt met behulp van speciale sensoren aan de apparaten in het Back therapy Center van Dr. Wolff vastgesteld. Alleen d.m.v. de sensor en de display direct op het apparaat kunnen zowel patiënt als therapeut voortdurend controleren of de beweging nog in de neutrale zone plaatsvindt. 

Therapieconcept in vier stappen, 3 fases, 7 maanden 

Stap 1 (leerfase): reactivering van de stabiliserende spieren (therapieonderdeel 1-6)
Stap 2 (optimaliseringsfase): optimalisering en herstel van de stabiliserende spieren op verschillende bewegingsniveaus (therapieonderdeel 7-9)
Stap 3 (overdrachtsfase): toepassing van de aangeleerde stabilisering bij alledaagse bewegingen (therapieonderdeel 10-12)
Stap 4 (combinatieoefeningen): aanleren van combinatieoefeningen voor de stabilisering en de spieren (therapieonderdeel 13-18)

Prijs fase 1 € 75,00 per maand* (looptijd 3 maanden, incl. faciliteiten Sporthelden)
P
rijs fase 2 € 75,00 per maand* (looptijd 2 maanden, incl. faciliteiten Sporthelden)
Prijs fase 3 € 50,00 per maand* (looptijd 2 maanden, incl. faciliteiten Sporthelden)

 *mits aanvullend verzekerd